⏰ زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ⏳ 3 دقیقه

نظارت معماری

 

عبارت است از اقدامات لازم در جهت انطباق عملیات معماری با نقشه‌های طراحی و اجرایی معماری تأیید شده از طرف نظام مهندسی و پروانه صادره از سوی شهرداری می‌باشد.

 

خدمات نظارت معماری

خدمات نظارت معماری در سه مرحله زیر انجام خواهد گردید:

 

مرحله اول:شروع عملیات اجرایی معماری

مرحله دوم: حین عملیات اجرایی معماری

مرحله سوم: بعد از عملیات اجرایی معماری

 

گزارش مراحل نظارت معماری

کلیه مراحل نظارت معماری طی جدولی توسط مهندس معمار به مهندس ناظر هماهنگ کننده گزارش خواهد گردید.

 

شرح مراحل خدمات نظارت عملیات اجرایی معماری:

مرحله اول: شروع عملیات اجرایی معماری که شامل بررسی‌ها و هماهنگی‌های مقدماتی به شرح زیر خواهد بود:

 1. جلسه هماهنگی مشترک توسط ناظر هماهنگ‌کننده با حضور کارفرما و سایر مهندسین ناظر و طراح در تخصص‌های مربوطه و مجری ذیصلاح جهت شروع بکار و تبادل‌نظر با آن‌ها
 2. اخذ نقشه‌های معماری اجرایی و مربوطه و سایر مدارک رسمی ناظر بر احداث از ناظر هماهنگ‌کننده
 3. انجام بازدید محلی جهت کسب اطلاعات از وضعیت و موقعیت محوطه اجرای طرح با هماهنگی ناظر هماهنگ‌کننده
 4. بررسی کامل نقشه‌های اجرایی به منظور رفع ابهام و انطباق نقشه‌های اجرایی معماری با سایر نقشه‌های اجرایی با حضور ناظر هماهنگ‌کننده و سایر مهندسین ناظر و مجری ذیصلاح و کارفرما
 5. تنظیم برنامه نظارتی با عوامل متصدی عملیات اجرایی
 6. اخذ تأیید تطابق مشخصات زمین با نقشه موجود در طرح‌های اجرایی از مهندس نقشه‌بردار
 7. تنظیم گزارش شروع عملیات اجرایی معماری به مراجع ذی‌ربط
💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  معماری منظر

 

مرحله دوم: حین عملیات معماری که شامل شرح خدمات حین اجرا عملیات معماری به شرح زیر خواهد بود:

۱- پی سازی:

 

 • کنترل ابعاد و کدهای روی پی‌ها و شناژها و محل‌های آنان
 • کنترل محل چاله آسانسور

 

۲- اسکلت:

 

 • کنترل کدها و اندازه‌ها ی عناصر اصلی سازه از نظر ارتفاعی
 • کنترل ابعاد چاله و چاه آسانسور
 • کنترل ابعاد ستون‌ها و ارتفاع تیرها
 • کنترل محل بادبندها و دیوارهای برشی
 • کنترل سازه نماها
 • کنترل محل داکتها
 • کنترل اندازه و کدهای راه‌پله

 

۳- سفت‌کاری:

 

 • کنترل بلوکاژ ابعاد و اندازه دیوارها و کرسی چینی‌ها و جدا کننده‌ها و کدهای سقف‌ها
 • کنترل عایق‌کاری رطوبتی دیوارها و پشت‌بام
 • کنترل ابعاد و اندازه داکت های تأسیساتی و محل لوله‌های دودکش‌ها
 • کنترل پنجره‌ها و ابعاد و اندازه بازشوهاOKB
 • کنترل مهار نعل درگاه‌ها و دیوارها و چارچوب‌های بازوها
 • کنترل ابعاد و اندازه‌های فضاهای معماری
 • کنترل جزئیات اجرایی عایق‌بندی حرارتی
 • کنترل شیب بندی رمپ ها
 • کنترل شیب بندی پشت‌بام
 • کنترل محل شوت زباله
 • کنترل ارتفاع دست‌انداز بام
 • کنترل مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی سفت‌کاری
 • کنترل محل اجرای پله فرار

 

۴- نازک‌کاری:

 

 • کنترل اجرای جدول نازک‌کاری
 • کنترل عایق‌کاری رطوبتی سر ویس‌های بهداشتی و آشپزخانه و بالکن
 • کنترل اجرای جزئیات نماسازی با رعایت ۲۸۰۰
 • کنترل مشخصات راه‌پله‌ها
 • کنترل اجرای سقف کاذب
 • کنترل مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی نازک‌کاری

 

۵- تنظیم گزارش مربوط به این مرحله

 

مرحله سوم: بعد از عملیات معماری که شامل خدمات پایان عملیات معماری به شرح زیر خواهد بود:

 

 1.  بررسی رفع نواقص عملیات معماری اعلام شده
 2. تهیه نقشه معماری اجراشده ساختمان(نقشه ازبیلت یا همچون ساخت)
 3. تنظیم گزارش پایان عملیات معماری

 

تبصره:

 1. در صورت انجام خدمات نظارت معماری توسط سایر مهندسین، تعهد و نظارت معماری و گزارش مراحل عملیات معماری با رعایت شرح وظایف مندرج الزامی است.
 2. در صورت وجود مغایرت، تناقض، نواقص وعدم تطابق نقشه‌های اجرایی با همدیگر، موارد توسط ناظر هماهنگ‌کننده به تهیه‌کننده‌های طرح‌های اجرایی جهت تکمیل و رفع موارد ابلاغ خواهد شد و مهندسین طراح ملزم به رفع موارد ذکرشده می‌باشند.
 3. در صورت ابلاغ شرح وظایف جدید از طرف مراجع رسمی، شرح وظایف جدید جایگزین شرح وظایف موجود خواهد بود.
 4.  مهندس ناظر معماری موظف است گزارش مراحل ذکرشده را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط ارائه نمایند.
 5. در صورت عدم رعایت مشخصات فنی معماری و نقشه‌های اجرایی ناظر معماری موظف است طی گزارش طی کتبی موارد عدم رعایت را به اطلاع ناظر هماهنگ‌کننده و مراجع ذی‌ربط برساند.
 6. حداقل چهار جلسه جهت هماهنگی با عوامل دست‌اندرکار عملیات ساختمانی با تنظیم صورت جلسه الزامی است
 7. کلیه مراحل بازدید با هماهنگی ناظر هماهنگ‌کننده و مراجع ذی‌ربط خواهد بود.
 8. حداقل چهار بازدید از عملیات معماری الزامی است و گزارش کلیه مراحل بازدیدها جهت نظارت به صورت کتبی طی فرم اعلامی خواهد.
 9. در صورت عدم همکاری مهندس ناظر معماری از طرف ناظر هماهنگ‌کننده به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد شد.
 10. هر گونه تغییرات در نقشه‌های اجرایی معماری منوط به تأیید مهندس تهیه‌کننده نقشه و یا مهندس دیگری با همان تخصص همراه با تأیید مهندس ناظر خواهد بود.
 11. ناظر هماهنگ‌کننده مکلف به اعلام شروع عملیات اجرایی به ناظر معماری می‌باشد.
 12.  شرح وظایف تدوین‌شده خارج از مصوبات مراجع ذی‌ربط نمی‌باشد فلذا رعایت کلیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط الزامی است.
💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  طراحی شهری

 

 

با مهندس ابزار به روز باشید!