متولد 1371

کارشناس مهندسی مکانیک گرایش سیالات

فعال در زمینه طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان با 5 سال سابقه کار مفید.

در حال همکاری با چندین شرکت مشاوره فعال در حوزه ساختمان