جزئیات اجرایی تاسیسات مکانیکی در زمینه های مختلف مانند جزئیات نصب تجهیزات -جزئیات دیگ ها -جزئیات پمپ ها و …

جزئیات نصب وان

در این فایل جزئیات نصب وان در کف قرار دارد که مناسب برای نقشه های سازه، معماری و تاسیسات مکانیکی…

0
5,000 تومان