جزئیات بست آویز لوله های مسی افقی

جزئیات بست آویز لوله های مسی افقی  

0
5,000 تومان

جزئیات بست آویز لوله های فولادی افقی

جزئیات بست آویز لوله های فولادی افقی این مجموعه شامل جزئیات زیر می باشد: جزئیات بست آویز تسمه ای یک…

0
8,000 تومان

مجموعه جزئیات میلگرد آویز لوله های افقی

مجموعه جزئیات میلگرد آویز لوله های افقی این مجموعه شامل جزئیات زیر می باشد: جزئیات میلگرد آویز لوله های افقی…

0
8,000 تومان

مجموعه جزئیات نصب کفشوی آب باران

جزئیات نصب کفشوی آب باران این مجموعه شامل جزئیات زیر می باشد: جزئیات نصب کفشوی آب باران روی بام بتنی…

1
8,000 تومان

جزئیات هواکش دو خم لوله قائم فاضلاب

5.00 1 رای
5,000 تومان

جزئیات هواکش دو خم لوله قائم فاضلاب

1
5,000 تومان

جزئیات اجرای دوخم در لوله قائم فاضلاب

جزئیات اجرای دوخم در لوله قائم فاضلاب

0
5,000 تومان

جزئیات فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از سیفون لوازم بهداشتی

جزئیات فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از سیفون لوازم بهداشتی

0
5,000 تومان

جزئیات اتصال لوله هواکش خشک به لوله فاضلاب

جزئیات اتصال لوله هواکش خشک به لوله فاضلاب

0
5,000 تومان

مجموعه جزئیات لوله کشی فاضلاب و هواکش

این مجموعه شامل جزئیات زیر است: جزئیات لوله قائم فاضلاب و اتصال شاخه افقی به آن جزئیات اتصال شاخه های…

0
7,000 تومان