مجموعه جزئیات لوله کشی فاضلاب و هواکش

این مجموعه شامل جزئیات زیر است: جزئیات لوله قائم فاضلاب و اتصال شاخه افقی به آن جزئیات اتصال شاخه های…

0
7,000 تومان

جزئیات اجرایی هواکش تر در لوله کشی فاضلاب

جزئیات اجرایی هواکش تر در لوله کشی فاضلاب  

0
5,000 تومان