جزئیات نصب توالت غربی دیواری (وال هنگ)

این فایل شامل جزئیات نصب توالت غربی دیواری (وال هنگ یا نصب شونده روی دیوار)  و همچنین قطعات نصب می…

1
5,000 تومان

مجموعه جزئیات نصب توالت غربی

جزئیات موجود در فایل : جزئیات نصب توالت غربی رو کف با فلاش تانک در طبقاتی که روی زمین قرار…

0
10,000 تومان