مجموعه جزئیات انتهای لوله هواکش فاضلاب روی بام

این مجموعه شامل جزئیات زیر است: جزئیات انتهای لوله هواکش فاضلاب روی بام از نوعه لوله فولادی گالوانیزه جزئیات انتهای…

0
10,000 تومان

جزئیات دریچه بازدید لوله های فاضلاب یا آب باران

جزئیات دریچه بازدید لوله های فاضلاب یا آب باران در کف فضاهای خشک

0
5,000 تومان