تاسیسات مکانیکی

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل مجموعه ای از سازه ها و اجزایی است که ساختار سیستم های داخلی ساختمان را جهت بهبود سطح آسایش زندگی بشر ایده آل می سازد.

جزئیات بست آویز لوله های مسی افقی

جزئیات بست آویز لوله های مسی افقی  

0
5,000 تومان

جزئیات بست آویز لوله های فولادی افقی

جزئیات بست آویز لوله های فولادی افقی این مجموعه شامل جزئیات زیر می باشد: جزئیات بست آویز تسمه ای یک…

0
8,000 تومان

مجموعه جزئیات میلگرد آویز لوله های افقی

مجموعه جزئیات میلگرد آویز لوله های افقی این مجموعه شامل جزئیات زیر می باشد: جزئیات میلگرد آویز لوله های افقی…

0
8,000 تومان

مجموعه جزئیات نصب کفشوی آب باران

جزئیات نصب کفشوی آب باران این مجموعه شامل جزئیات زیر می باشد: جزئیات نصب کفشوی آب باران روی بام بتنی…

1
8,000 تومان

جزئیات هواکش دو خم لوله قائم فاضلاب

5.00 1 رای
5,000 تومان

جزئیات هواکش دو خم لوله قائم فاضلاب

1
5,000 تومان

جزئیات اجرای دوخم در لوله قائم فاضلاب

جزئیات اجرای دوخم در لوله قائم فاضلاب

0
5,000 تومان

جزئیات فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از سیفون لوازم بهداشتی

جزئیات فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از سیفون لوازم بهداشتی

0
5,000 تومان

جزئیات اتصال لوله هواکش خشک به لوله فاضلاب

جزئیات اتصال لوله هواکش خشک به لوله فاضلاب

0
5,000 تومان

مجموعه جزئیات لوله کشی فاضلاب و هواکش

این مجموعه شامل جزئیات زیر است: جزئیات لوله قائم فاضلاب و اتصال شاخه افقی به آن جزئیات اتصال شاخه های…

0
7,000 تومان