⏰ زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ⏳ 3 دقیقه

هدف از محاسبه آبگرم مصرفی

مقدار آب گرم مصرفی هر ساختمان به کاربری ساختمان و شرایط مصرف بستگی دارد. به طور کلی هدف از محاسبه میزان آب گرم مصرفی ساختمان به دست آوردن ظرفیت منبع آب گرم مصرفی و محاسبه بار حرارتی است.که بابت تهیه آب گرم مصرفی ساختمان آن به دیگ تحمیل می شود.

دمای آب گرم مصرفی ساختمان بر حسب مورد مصرف آن متفاوت است و هرچه این دما بالاتر باشد؛ ظرفیت آبگرمکن یا دیگ آبگرم مورد نیاز جهت تهیه این آب گرم نیز بیشتر خواهد شد. جدول زیر دمای آب گرم برای برخی از مسائل را ارائه می کند:

جدول دمای آبگرم مصرفی

جدول1- دمای آبگرم مصرفی برای برخی از مصارف

میزان آب گرم مصرفی

⇐ در این قسمت میزان آب گرم مصرفی هر ساختمان در دو سیستم انگلیسی و متریک محاسبه می شود. جدول زیر میزان آب گرم مصرفی ساختمان های مختلف را بر حسب گالن بر ساعت ارائه داده است. این جدول بر اساس دمای ۱۴۰ درجه فارنهایت برای آب گرم مصرفی تهیه شده است.

جدول مصرف ابگرم بر حسب گالن بر ساعت GPH

جدول 2-میزان مصرف ابگرم ساختمان های مختلف بر حسب گالن بر ساعت (GPH)

 

⇐ در رستوران ها نیز به ازای هر پرس غذا GPH  1/5 آبگرم مورد نیازاست. برای مصارف شستشو در رستوران ها نیز به GPH  2  آب گرم به ازای هر ماشین ظرفشویی نیاز است.

⇐ همچنین در جدول ضرایبی نیز وجود دارد. در جدول ارقام بر اساس حداکثر میزان مصرف مستمر در تمام ساعات شبانه روز می باشند ولی از آنجا که میزان تقاضا برای آب گرم در ساختمان ها در تمام ساعات یکسان نیست و تمامی وسایل بهداشتی موجود در ساختمان به طور همزمان مشغول به کار خواهند بود؛ در نتیجه برای محاسبه میزان واقعی مصرف آب گرم؛ اعداد جدول باید در ضریب تقاضا (Demand Factor) ضرب شوند. برای تعیین حجم منبع آب گرم مصرفی نیز باید ضریب ذخیره منبع در مقدار واقعی مصرف آب گرم ضرب شود تا حجم منبع آب گرم به دست آید.

💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  بررسی و مقایسه انواع سیستم های تهویه مطبوع مستقل و مرکزی

 

⇐⇐ در واقع دلیل استفاده از این ضریب آن است که پس از مصرف حدود ۷۵ درصد آب گرم موجود در منبع ذخیره،  بقیه آب منبع سرد خواهد شد و بنابراین باید حجم منبع آب گرم را حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد بیش از میزان مصرف واقعی آب گرم در نظر گرفت ولی در هر صورت این ضریب به میزان تقاضا برای آب گرم بستگی دارد به طوری که برای ساختمان هایی که تقاضا برای آب گرم یکنواخت نیست (مثل منازل هتل ها و بیمارستان ها) به منبع ذخیره بزرگتری نیاز خواهد بود.

 

رابطه محاسبه مقدار مصرف و حجم منبع آبگرم

⇐ با توجه به توضیحات فوق روابط زیر را خواهیم داشت:

مقدار واقعی آبگرم مصرفی در ساعت = V = حداکثر مصرف آبگرم در ساعت از جدول x ضریب تقاضا

حجم منبع آبگرم = x V  ضریب ذخیره منبع

 

⇐⇐ همچنین اگر تعداد و نوع وسایل بهداشتی ساختمان هنوز به طور دقیق مشخص نیست؛ می توان میزان مصرف روزانه آب گرم در ساختمانهای مختلف را بر حسب تعداد نفرات آنها از جدول زیر به دست آورد:

میزان مصرف ابگرم بر حسب تعداد نفرات

جدول 3- میزان مصرف آبگرم مصرفی بر حسب تعداد نفرات

 

منبع: کتاب طراحی موتورخانه نوشته مهندس وحید وکیل الرعایا

 

با مهندس ابزار به روز باشید!