⏰ زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ⏳ 2 دقیقه

به تیر یکپارچه‌ ای از جنس بتن، آهن، چوب یا آجر که در بالای درگاه یا هرگونه بازشو نصب و یا ساخته می‌ شود “نعل درگاه” می‌‌گویند.

حداقل ارتفاع نعل درگاه ۱۵ سانتی متر است و حداقل باید ۳۵ سانتی ‌متر از هر طرف ( یا ۱/۱۰ دهانه ، هر کدام بیشتر بود ) روی دیوارهای جانبی (تکیه‌ گاه‌‌ها) قرار گیرد.

فهرست مطالبی که در این نوشته مطالعه خواهید کرد

انواع نعل درگاه ‌ها

نعل درگاه با تیرآهن

نعل درگاه بتنی

نعل درگاه چوبی

نعل درگاه با تیرآهن

این نوع نعل درگاه، که به دلیل سهولت اجرا در ساختمان ‌های با اسکلت ‌های مختلف (معمولاسازه‌های بنایی) به کار می‌ رود،روش  معمول ساخت آن دو تیرآهن به هم پیوسته می‌ باشد. نمره ‌ی تیرآهن، با توجه به طول دهانه و بارهای وارد بر آن محاسبه و ساخته می‌ شود.

نعل درگاه بتنی

نعل درگاه بتنی یک تیر مقاوم بتنی است که برای ساختن آن از بتن همراه با میل گرد (بتن آرمه) استفاده می‌‌شود. بتن، به تنهایی، نیروهای فشاری را خوب تحمل می‌‌کند ولی تحمل نیروهای کششی را ندارد. بنابراین، آن را با میل گرد، که در مقابل کشش مقاوم است، مسلح می‌سازند.

نکته: به نعل درگاه بتنی، “تیر بتنی” یا “پوتر” هم گویند.

نکته: در مواقعی که ستون ‌ها یا پایه‌‌های نعل درگاه نیز بتنی باشد، برای اتصال، میل گردهای پایه را به داخل میل گردهای نعل درگاه ادامه می‌‌دهند یا انتهای میل گردهای نعل درگاه را خم کرده و داخل میل گردهای پایه می‌‌کنند. در این صورت بتن ‌ریزی نعل درگاه و ستون هم زمان انجام می‌‌شود.

نعل درگاه چوبی 

این نوع نعل درگاه از تیرهای مقاوم چوبی با مقطع گرد یا چهارتراش ساخته می‌ شود. بدین ترتیب که حداقل دو تیر چوبی را به صورت موازی، در طرفین و روی تکیه ‌گاه ‌ها به گونه ‌ای قرار می‌‌دهیم که تیرها به اندازه‌ ی ۳۵ سانتی ‌متر از طرفین بر روی تکیه ‌گاه ‌ها مستقر شوند.

💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  مهندس سازه

تیرهای چوبی را باید قبل از مصرف به سموم ضد موریانه آغشته کرد تا موریانه و حشرات موذی نتوانند در آن نفوذ کنند و باعث خوردگی و پوک شدن آن شوند.

نکته ‌ای که در نعل درگاه ‌های چوبی قابل توجه است، این است که اگر دهانه ‌ی نعل درگاه کوتاه یا نیروی وارده بر آن کم باشد، دیوار چینی بر روی آن به طریقه ‌ی معمولی انجام می‌ شود.