⏰ زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ⏳ < 1 دقیقه

نشریات نظام فنی و اجرایی كشور

دانلود نشریات نظام فنی و اجرایی كشور

برای دسترسی آسان و سریع به نشریه مورد نظر خود می توانید شماره یا نام نشریه را در کادر جستجو وارد نمائید.

* توجه فرمایید که در این لیست تنها نشریات و ضوابط فنی مورد نیاز مهندسان ساختمان قرار گرفته است.

ردیفعنوانشماره بخشنامهشماره نشریهتاریخ ابلاغدانلود/مشاهده
1مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد اول) ويرايش سوم : تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع100/2370101281388/03/12نشريات نظام فني و اجرايي كشور
2مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد دوم) ويرايش دوم : تاسيسات بهداشتي100/2370501281388/03/12نشريات نظام فني و اجرايي كشور
3راهنماي راهبري و نگهداري تاسيسات مكانيكي ساختمان (تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهيه و اجراي طرح4601388/02/07نشريات نظام فني و اجرايي كشور
4مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد ششم): نقشه‌هاي جزييات - قسمت دوم100/10095201281387/10/28نشريات نظام فني و اجرايي كشور
5مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان (جلد ششم): نقشه‌هاي جزييات - قسمت اول100/22724901281384/12/28نشريات نظام فني و اجرايي كشور
6مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها (جلد پنجم) : لوله‌هاي ترموپلاستيك101/9557601281384/5/26نشريات نظام فني و اجرايي كشور
7مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها (جلد چهارم) : عايق كاري101/18333901281383/10/05نشريات نظام فني و اجرايي كشور
8مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان‌ها (جلد سوم) : كانال كشي100/7627401281382/04/24نشريات نظام فني و اجرايي كشور
9مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني- جلد دوم: تاسيسات برقي جريان ضعيف (تجديد نظر اول)20/566101101391/01/29نشريات نظام فني و اجرايي كشور
10مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني - جلد اول: تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط (تجديدنظر دوم)100/9664001101389/11/16نشريات نظام فني و اجرايي كشور
11نقشه هاي جزئيات اجرايي تيپ تاسيسات الكتريكي ساختمان100/1037033931387/11/05نشريات نظام فني و اجرايي كشور
12ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت (تجديدنظر اول) 99/12934002461399/03/24نشريات نظام فني و اجرايي كشور
13ضوابط و معيارهاي طراحي معماري و طراحي داخلي ساختمان‌هاي قضايي98/25905907811398/05/15نشريات نظام فني و اجرايي كشور
14ضوابط طراحي ساختمان‌هاي آموزشي (برنامه ريزي معماري همسان مدارس ابتدايي و متوسطه)95/5767496971395/03/31نشريات نظام فني و اجرايي كشور
15ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني مشخصات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيلو101-151562351382/02/02نشريات نظام فني و اجرايي كشور
16آيين نامه طرح و محاسبه سازه هاي بتني پيش ساخته3881386/06/12نشريات نظام فني و اجرايي كشور
17آيين نامه سازه هاي فضاکار نشريه شماره 4004001388/05/11نشريات نظام فني و اجرايي كشور
18دستورالعمل طراحي سازه اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان ها95/7583967141395/07/10نشريات نظام فني و اجرايي كشور
19راهنماي طراحي لرزه‌اي ديوارهاي بنايي غيرسازه‌اي مسلح به ميلگرد بستر95/11043807291395/12/26نشريات نظام فني و اجرايي كشور
20دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي اجزاي غير سازه‌اي ساختمان‌ها96/12767537431396/04/25نشريات نظام فني و اجرايي كشور
21دستورالعمل طراحي لرزه‌اي سازه و اجزاي غيرسازه‌اي بيمارستانها بر اساس عملكرد99/7263508161399/02/22نشريات نظام فني و اجرايي كشور
💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  دانلود مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان-آخرين ويرايش

 

منبع: نظام فنی و اجرایی کشور

بازنشر: مهندس ابزار