⏰ زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ⏳ 5 دقیقه

با توجه به انتشار فهرست بهای سال ۹۸ از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،این وبسایت نیز کلیه فهارس واحد پایه سال ۹۸ شامل رشته های ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، راه، راه آهن و باند فرودگاه، راهداری، خطوط انتقال آب، شبکه توزیع آب، چاه، ساخت و ترمیم قنات، آبیاری و زهکشی، آبیاری تحت فشار، سد سازی، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،انتقال و توزیع آب روستایی، آبخیزداری و منابع طبیعی، تجمیع شده راه، باندفرودگاه و زیرسازی راه آهن، نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن، ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری، آب شرب روستایی را در فرمت پی دی اف و اکسل جهت دانلود در این پست قرار داده است امیدوارم که برای شما عزیزان و مفید واقع شود.

 

لینک دانلود رایگان فهرست بها ۹۸ واحد پایه کلیه رشته:

لیست رشته ها

لینک های دانلود PDF لینک های دانلود EXCEL
دانلود فهرست بهای رشته ابنیه 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته سد‌سازی 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته راهداری 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته چاه 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات برقی 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات مکانیکی 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بها نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بها ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)
دانلود فهرست بها نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی سال 98 دانلود با فرمت پی دی اف (PDF) دانلود با فرمت اکسل (EXCEL)

 

با مهندس ابزار به روز باشید!

💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  دانلود رایگان فهرست بهای 99 کلیه رشته ها با فرمت PDF و EXCEL