⏰ زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ⏳ 2 دقیقه

از ترانس جریان  برای اندازه گیری جریان و همچنین تبدیل جریان زیاد به جریان کم، جهت حفاظت و اندازه گیری استفاده می شود.

تعیین مقدار جریان عبوری از خط، جهت اندازه گیری و مخصوصا سیستم های حفاظتی ضروری می باشد و به دلیل بالا بودن جریان، مستقیماً نمی توانیم از کل جریان خط در این نوع دستگاه ها استفاده کنیم. همچنین در شبكه های انتقال نیرو و همچنین به دلیل بالا بودن ولتاژ که نیاز به نمونه برداری جریان از قسمت های مختلف شبكه می‌باشد.برای اینکار از تجهیزی به نام ترانس جریان استفاده می شود كه دو عمل را برای ما انجام می دهد:

الف) جریانهای بالا را به جریانهای پایین تبدیل می كند .

ب) باعث ایزوله شدن شبكه های فشار قوی از سیستم های اندازه گیری و حفاظت می شود.ضمناً لازم به ذكر است كه CT در مدار فشار قوی بصورت سری در مدار قرار می گیرد .

در حالت اول خروجی ترانس جریان به دستگاههای اندازه گیری آمپرمتر ، مگاواتمتر ، مگاوارمتر ، كنتور اكتیو و راكتیو وصل می‌شود . ترانس های جریان با هسته اندازه گیری وظیفه دارند كه در حدود جریان نامی و عادی شبكه از دقت لازم برخوردار باشند. و این نوع هسته ها باید در جریان های اتصالی كوتاه به اشباع رفته و مانع از ازدیاد جریان در ثانویه و در نتیجه مانع سوختن و صدمه دیدن دستگاه های اندازه گیری در طرف ثانویه شوند.

در حالت دوم خروجی ترانس جریان به رله‌های حفاظتی كه كمیت جریان را نیاز دارند متصل می شوند مانند رله اضافه جریان ، رله اتصال زمین و رله‌های دیستانس .

 

 

 

 

 بار (Burden) به معنای توان، مصرف یا بار می‌باشد و در مورد C.T‌ها به عنوان توان خروجی C.T یا ولت آمپر (V.A) آن به کار می‌رود.

یا به عبارتی دیگر بار (Burden) عبارتست از مجموع کل  توان های تجهیزات وصل شده به ثانویه CT (شامل دستگاه های اندازه گیری یا حفاظتی، کابلهای ارتباطی). مقدار Burden با ولت آمپر مشخص می گردد. چنانچه بردن یک CT  مقدار ۳۰ ولت آمپر و جمع مصرف اعمال شده به آن ۴۵ ولت آمپر باشد، با توجه به این که همیشه مصرف از تولید باید کمتر باشد کلاس دقت آن حفظ نخواهد شد و از دقت خود خارج خواهد شد.

بامهندس ابزار بروز باشید!

www.bornika.ir

💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  کنتاکتور چیست و چگونه کار میکند؟