⏰ زمان تقریبی لازم برای مطالعه: ⏳ 6 دقیقه

آنتن (به فرانسوی: Antenne) یک افزارهٔ مخابراتی است که کار آن تبدیل سیگنال الکتریکی به امواج الکترومغناطیسی (در حالت فرستندگی)، و تبدیل امواج الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی (در حالت گیرندگی) است. آنتن‌ها ساختارهای متنوعی دارند که با توجه به کاربرد، تعیین می‌شوند.

در ادامه با انواع آنتن آشنا خواهیم شد…

 

 

 

 

 

آنتن نیم موج (هرتز)

این آنتن از دو میله ی فلزی تشکیل شده است که طول هر دو میله ی فلزی برابر با نصف طول موج است. به عبارتی طول هر کدام از میله ها برابر یک چهارم طول موج می باشد که در این آنتن، امواج از فاصله بین دو میله منتشر می شوند. این آنتن را 2 قطبی یا دایپل نیز می نامند و معمولا در مدارات فرستنده رادیویی برای فرستنده های امواج کوتاه SW به کار می روند. طول موج این امواج بین 10 تا 160 متر می باشد.

 

توجه داشته باشید که در آنتن نیم موج هر چه می توانید فاصله ی بین دو میله ی فلزی را کوتاه تر انتخاب کنید وگرنه به طول دایپل اضافه می شود. آنتن های نیم موج بایستی ذر ارتفاع بالا و دور از موانع نصب شوند.

آنتن نیم موج

آنتن L چیست؟

در باندهای آماتوری که رادیو آماتورها برروی امواج کوتاه SW و بر روی موج مشخصی کار می کنند، معمولا از آنتن هایی استفاده می شود که فقط برای همان طول موج ساخته شده است. این آنتن ها به شکل L معکوس می باشد. همچنین در محدوده ی امواج SW، آنتنی که برای باند وسیعی از فرکانس ها به کار می رود، به شکل 8 بوده که در ارتفاع 20 متری از سطح زمین نصب می شود.

💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  توزیع نیرو

آنتن L آنتن L

 

مثالی برای محاسبه ی طول آنتن هرتز

اگر به طور مثال، فرستنده ای امواج خود را روی فرکانس 100 مگاهرتز پخش نماید (100/000/000هرتز) در این صورت طول موج برابر است با:

آنتن L

که در این صورت چون طول هر میله 1/4 طول آنتن می باشد، بنابراین طول میله ها ی فوق هر کدام برابر است با:

آنتن L

آنتن مارکونی

هرگاه یکی از دو قسمت آنتن دایپل را که برابر با 4/ʎ می باشد به طور عمود بر زمین در نظر بگیرید، آنتن مارکونی درست خواهد شد. در این آنتن، امواج از انتهای آزاد آنتن در هوا پخش می شوند.

 

از این آنتن جهت کارهای ساده ی مخابراتی استفاده می شود. در ضمن، چون امپدانس این آنتن کم بوده و تشعشعات آن هم کم می شود، به همین دلیل گاهی با این آنتن، یک سیم پیچ سری نموده و یا یک میله به بالای آن اضافه کرده و آنتن را به شکل L معکوس یا T می سازند.

آنتن مارکونی

مثالی برای محاسبه ی طول آنتن مارکونی

فرستنده ای امواج خود را بر روی فرکانس 200 مگاهرتز پخش می کند، طول آنتن مارکونی چقدر است؟

آنتن مارکونی آنتن مارکونی

آنتن یاگی

هرگاه در آنتن هرتز، یک میله ی دیگر به طول 4/ʎ که (ʎطول موج است)درست شود و دو سر آن به دو سر آنتن هرتز وصل شود، آنتن یاگی درست می شود که فاصله بین دو میله ی بالا و پایین حدود 0/05 طول موج است. این آنتن، عموما درفرکانس های بالا و تلویزیون به کار می رود. مقاومت این آنتن (امپدانس) حدود 300 اهم می باشد. در آنتن یاگی، جهت دریافت بیشتر امواج، تعداد 3 میله و یا بیشتر به نام دایرکتور (هدایت کننده) در کنار آنتن قرار می دهند تا امواج را بیشتر دریافت نموده و به طرف آنتن متمرکز نماید همچنین، در پشت آنتن یاگی، یک میله به نام رفلکتور (منعکس کننده) قرار می دهند تا امواجی را که از آنتن می گذرد، مجددا به طرف آنتن برگرداند.

 

طول میله رفلکتور برابر با 0/51 طول موج دریافتی می باشد و فاصله آن از آنتن (از دایپل) برابر با 0/15 طول موج می باشد.

💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  رله کنترل بار چیست و چه کار بردی دارد؟

 

طول اولین میله ی دایرکتور 0/46 طول موج و طول دومین میله ی دایرکتور برابر 0/44 طول موج و طول سومین میله برابر 0/42 طول موج می باشد و فاصله ی دایرکتورها از آنتن (از دایپل) و از همدیگر برابر با 0/1 طول موج دریافتی می باشد. در تلویزیون برای دریافت امواج از آنتن یاگی استفاده می شودکه چون شبکه ی 1 روی کانال 11 (فرکانس 216 تا 223 مگا) و شبکه 2 روی کانال 9 (فرکانس 188 تا 195 مگاهرتز) پخش می شود، جهت دریافت امواج بالا، میانگین امواج را حساب کرده و آنتنی جهت آن محاسبه می کنند. برای اینکه محدوده ی وسیعی را شامل شود به تعداد میله های آنتن اضافه می کنند.

آنتن یاگی

 

مثالی برای محاسبه طول آنتن یاگی

به طور مثال، یک آنتن یاگی برای فرکانس 100 مگاهرتز محاسبه نمایید. (100/000/000هرتز) در این صورت طول موج برابر است با:

متر 0/15 = 3 *0/05 = 0/05ʎ = فاصله ی دو میله

 

متر 1/51 = 3 *0/51 = 0/51ʎ = طول رفلکتور

 

متر 0/45 = 3 *0/15 0/15ʎ = فاصله ی رفلکتور از دایپل

 

متر 1/38 = 3 *0/46 = 0/46ʎ = طول دایرکتور اول

 

متر 1/32 = 3 *0/44 = 0/44ʎ = طول دایرکتور دوم

 

متر 1/26 = 3 *0/42 = 0/42ʎ = طول دایرکتور سوم

 

متر 0/3 = 3 *0/1 = 0/1ʎ = فاصله ی دایرکتورها از همدیگر و از دایپل

 

آنتن بشقابی (میکروویو) چیست؟

این آنتن به شکل نیم دایره (بشقاب) بوده و محدوده ی وسیعی از امواج فرکانس بالا (امواج با طول موج پایین) را می تواند دریافت کند.

آنتن بشقابی

آنتن تلسکوپی چیست؟

به آنتن میله ای ساده که در اکثر رادیو ضبط ها به کار می رود و دارای امپدانس 52 اهم و طول 75 سانتی متر می باشد، آنتن تلسکوپی می گویند. هرگاه در نقشه ای نوع آنتن مشخص نشده باشد،می توانید از آنتن تلسکوپی استفاده کنید.

آنتن تلسکوپی

پلاریزاسیون امواج چیست؟

هرگاه طنابی راتکان دهید، شروع به ارتعاش می کند، حال اگر طناب را از یک صفحه فلزی عبور دهید و چنانچه درصفحه شکافی به شکل عمودی ایجادکنید، دراین صورت ارتعاش طناب به شکل عمودی (بالابه پایین) می باشد و اگر شکاف افقی باشد، حرکت طناب افقی خواهد بود. حال همین کار رادر موردامواج الکترومغناطیسی هم می توانیم انجام دهیم یعنی باجهت های مختلفی که به آنتن می دهیم، می توانیم امواج رابه صورت افقی یاعمودی منتشر نماییم.

💡 مطالعه بیشتر 👈🏻  برد دیزل ژنراتور چیست و به چه منظوری استفاده می شود؟

 

یعنی باقراردادن آنتن به طور عمود بر زمین، امواج به شکل (الف) پخش شده که پلاریزاسیون عمودی گویند و اگرآنتن رابه طور افقی نسبت به زمین قراردهیم، امواج به شکل (ب) پخش می شود که پلاریزاسیون افقی گویند، معمولا در آنتن ها امواج LW MW ,SW به خاطر اینکه نزدیک زمین قرارمی گیرند از پلاریزاسیون عمودی استفاده می کنند.

پلاریزاسیون

آیا می توان چند گیرنده را به یک آنتن وصل نمود؟

معمولا اگر بخواهند چند گیرنده را به یک آنتن وصل کنند، آنتن اصلی را به یک تقویت کننده ی مرکزی داده و از انشعابات آن خط های مجزا می گیرند. زیرا اگر یک آنتن را به طور ساده به چند گیرنده وصل کنیم، در هم تداخل کرده و پارازیت ایجاد می کنند. حداقل بهتر است، آنتن ها را با قرار دادن یک مقاومت 27 اهمی بر سر راه یک سیم آنه ها را از همدیگر ایزوله (جدا ) نمود.

وصل کردن چند گیرنده به یک آنتن

دستگاه GDO (شدت سنج حوزه) چیست؟

دستگاهی جهت تنظیم سیم پیچ ها ی یک فرستنده است چنان چه، سیم پیچ دستگاه GDo را به سیم پیچ های نوسان ساز یک فرستنده نزدیک کنید و هسته ی فریت سیم پیچ را بچرخانید، عقربه ی دستگاه GDo حرکت کرده و مقدار فرکانس نوسان ساز را مشخص می کند.

 

مدار بوستر آنتن اتومبیل

در مدار زیر، آنتن اتومبیل به نقطه ی A و شاسی مدار وصل شده و نقطه ی B و شاسی به محل آنتن رادیو وصل می شود. این مدار قابلیت دریافت ایستگاه های رادیو را بیشتر می کند.

مدار بوستر آنتن اتوموبیل

 

لیست قطعات

 

منبع: electronics98.com

 

با مهندس ابزار به روز باشید!